Oversættelse

Ikke ord til ord, men ord til mening

Udelukkende velkvalificerede modersmålsoversættere.

Sprog
Vi oversætter hovedsagelig til og fra følgende ti sprog:

dansk – engelsk – tysk – fransk – spansk – italiensk – hollandsk – svensk – norsk – finsk  

Filosofi om modersmål
For at sikre en ekstra høj standard udføres alle oversættelser uden undtagelse af velkvalificerede modersmålsoversættere, der har målsproget som modersmål og et indgående kendskab til kildesproget.

Kernekompetencer
intext har en stor stab af tilknyttede freelance-oversættere, og vi har særlig stor erfaring inden for teknisk sprog, ledelsesterminologi, marketingsprog og skønlitterære tekster. Og vi oversætter alt, lige fra hjemmesider, manualer, bøger, pressemeddelelser og breve til annoncer, nyhedsbreve, medarbejderblade m.v. – you name it!

Pris
Udregnes efter antal ord eller linjer i kildeteksten og afhænger desuden af sprogkombinationen og tekstens beskaffenhed. Eksempelvis er almindeligt sprog lidt billigere end teknisk sprog og juridisk sprog, fordi der skal bruges knap så lang tid på arbejdet. Vi giver altid gerne fast tilbud på en opgave, når vi har haft mulighed for at se og evaluere den.