Tekstrevision

Tekster, der sidder lige i øjet

En tekst har altid en målgruppe – somme tider endda flere. Det er vi meget bevidste om hos intext, og vi kan revidere din tekst, så den rammer plet – hver gang.

Uvildige og professionelle
Mange er rigtig gode til at skrive i detaljer om deres specielle fagområde, men når det drejer sig om at skære en tekst ind til benet og få budskabet frem til modtageren, kan det være en rigtig god idé at få et par uvildige og professionelle tekstøjne på.

Læserne skal fanges
Fra vores mangeårige erfaring med forretningsbreve, pressemeddelelser og artikler ved vi, at det gælder om lynhurtigt at fange læserens interesse og formidle et klart og tydeligt budskab. Ellers risikerer man, at informationen opfattes forkert – eller i værste fald går helt tabt!

Mundtlige eller skriftlige stikord
Vi forfatter gerne en tekst ud fra dine mundtlige eller skriftlige stikord eller omskriver en eksisterende tekst – set med friske, objektive briller.

Pris
Tekstrevision foretages normalt på timebasis eller til en aftalt, fast pris.